Header Ads

ad

Latihan soal hereditas 1 dan pembelahan sel


                 
1.       Suatu individu bergenotipe Aa Bb Cc. Jika dalam meiosisnya ada pautan antara gen A-B dan a-b maka kemungkinan macam gamet yang terbentuk …
A. ABC, Abc, Abc, ABC
B. ABC, A
Bc, AbC, Abc
C. A
BC, AbC, Abc,abc
D. ABC, ABc, abC, abc
E. ABC, Abc, abC, abc
2.       Kelinci memiliki jumlah kromosom 44, maka kariotip kromosom pada sel hati kelinci betina adaiah ....
A. 44 AA
B. 4
2A + XY
C. 2
1AA + XX
D. 2
1A + XX
E. 4
2AA + XX
         

3.       Tanaman ercis memiliki sifat biji bulat (B), biji keriput (b), batang tinggi (R) dan batang pendek (r). Jika tanaman ercis biji bulat (homozigot) batang tinggi heterozigot disilangkan dengan ercis biji bulat (heterozygot) batang pendek, keturunan yang bersifat biji bulat batang pendek adalah sebanyak .....
A. 6,25%
                       D. 42,5%
B. 12,5%
                       E. 50%
C. 37,5%
4.       Pada penyilangan bunga Linaria marocana bunga merah (AAbb) dengan bunga putih (aaBB) menghasilkan bunga ungu (AaBb). Apabila F1 disilangkan dengan bunga ungu (AaBB), berapakah ratio fenotip F2-nya antara ungu:putih:?
A.
1:1                             D. 3:1
B.
1:3                             E. 2:3
C. 3:2
5.       Seorang peneliti menyilangkan galur murni kacang kapri berbiji bulat warna kuning (BBKK) dan biji keriput warna hijau (bbkk). Persilangan dilakukan sampai mendapat keturunan F2 yang menghasilkan biji sejumlah 3.200 buah. Secara berurutan, jumlah biji bulat warna hijau dan biji keriput warna kuning adalah
A. 200 dan 600
            D. 600 dan 200
B. 200 dan 1.200
         E. 1.800 dan 200
C.
600 dan  600
6.             jika nomor 1 golongan darah B (IBIO) maka nomor 2 mempunyai genotip ...
         

A. IOIO
            D. IAIA
B. IBIO
            E. IBIB
C. IAIO
7.             Sepasang suami istri harus ke rumah sakit untuk memperoleh penanganan khusus pada kehamilan anaknya yang kedua, sehubungan dengan golongan darah yang dimiliki mereka. Faktor yang mungkin mengganggu keselamatan kelahiran anak tersebut adalah ...
A. thalasemia
B. siklemia
C. haemofilia
D. aglutinogen
E. factor rhesus
8.       Sistem Penentuan jenis kelamin pada  
Ikan   jantan yaitu ...
A. XY
                             D. ZW
B. XO
                            E. ZZ
C. XX
9.             Jika individu bergenotif AaBBCcDd gen C dan D bertautan, maka macam gamet yang terbentuk adalah …
A. 2                               C. 6             E. 8
B.
4                               D. 12

10. Gen-gen di bawah ini menyatakan bulu yang diwarisi oleh beberapa hewan.
Gen A bulu keriting (dominan)
Gen a bulu lurus (resesif)
Gen B bulu hitam (dominan)
Gen b bulu putih (resesif)
Hewan yang mewarisi gen Aa
bb akan memiliki fenotip …
A. Lurus hitam
B
.  keriting . hitam
C. Keriting putih
D. Halus putih
E.
 Ikal abu-abu

11.    Seorang laki-laki normal menikahi wanita normal yang ayahnya hemofilia. Kemungkinan anak perempuan  mereka yang carier hemofilia adalah ...
A. 0%                            D. 50%
B. 12,5%
                       E. 75%
C. 25%

12.    Berikut ini adalah penyakit-penyakit pada manusia:
1. AIDS
2. Albinisme
3. TBC
4. Hemofilia
5. Buta warna
Yang termasuk penyakit bawaan adalah
...
A. 1, 2 dan 3
                   D. 2, 4 dan 5
B. 1, 4 dan 5
                   E. 3, 4 dan 5
C. 2, 3 dan 4
13.    Kera  memiliki 2n kromosom=42 buah. maka jumlah kromatid pada metafase II adalah….
A.21                       D. 63
B .33                      E. 84
              C. 42
14.    Pada tikus gen K berbulu coklat dominan terhadap gen k berbulu putih. Gen P berekor pendek dominan terhadap gen p berekor panjang. Tikus coklat berekor pendek heterozigot disilangkan sesamanya, akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotipe … (2001)
A. coklat pendek : coklat panjang : putih pendek : putih panjang = 6 : 2 : 3 : 1
B. coklat pendek : coklat panjang : putih pendek : putih panjang = 3 : 3 : 3 : 1
C. coklat pendek : coklat panjang : putih pendek : putih panjang = 9 : 3 : 3 : 1
D. coklat pendek :: putih pendek : putih panjang = 9 : 3 : 4
E. coklat pendek : putih panjang = 9 : 7
15.        Gandum berkulit hitam (HhKk) disilangkan dengan gandum berkulit hitam (Hhkk), hitam(H) epistasis terhadap kuning (K) maka keturunannya ...
A. hitam semua
B. kuning semua
C. 50% hitam, 50% kuning
D.
75% hitam, 12,5% kuning, 12,5% putih
E. 25% hitam, 50% kuning, 25% putih
16.       Apabila terjadi perkawinan antara parental bergolongan darah A heterozigot dengan B homozigot, maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah … (2004)
A. A dan B
                D. A, B, AB dan O
B. A dan AB
              E. B dan AB
C. AB dan O
17.    Wanita normal yang ayahnya buta warna menikah dengan pria normal. Kemungkinannya akan lahir laki-laki buta warna adalah …
A. 12,5 %
                    D. 75 %
B. 25 %
                      E. 100 %
C. 50 %
18.       Sapi jantan berbulu hitam kasar disilangkan dengan betina berbulu putih halus. Keturunan yang dihasilkan menunjukkan perbandingan ¼ hitam halus, ¼ putih halus, ¼ putih kasar, ¼ hitam kasar. Manakah genotip kedua induknya?
A. HHKK dan hhkk
B. HhKk dan hhkk
C. HHkk dan Hhkk
D. HhKk dan HhKk
E. HHKk dan HHKk
19.       Bila bunga Mirabillis jalapa merah muda (Mm) disilangkan dengan putih (mm) akan menghasilkan keturunan …
A. merah semua
B. merah muda : putih = 2 : 1
C. merah muda : putih = 1 : 1
D. merah muda : putih = 1 : 3
E. merah muda : putih = 3 : 1
20.    Dari persilangan ayam walnut (sumpel) (RrPp) dengan ayam berpial pea (biji) (rrPp), kemungkinan akan diperoleh keturunan walnut, rose (mawar), pea dan single (bilah) dengan perbandingan … (2001)
A. 1 : 1 : 3 : 3
B. 1 : 3 : 3 : 1
C. 3 : 1 : 1 : 3
D. 3 : 1 : 3 : 1
E. 3 : 3 : 1 : 1
           21.    Perhatikan gambar kromosom yang mengalami meiosis berikut ini !
                              
                                             
               Kromosom ini mengalami peristiwa … (2001)
              A. pindah silang
             B. pindah silang dan pautan
             C. gagal berpisah
             D. pautan
            E. gen letal
      22.       Warna bulu pada kelinci ditentukan oleh alela anda dengan urutan dominasi C > Cch > cH > c, dimana :
C = kelabu cH = himalaya
Cch = chincila c = albino
Perkawinan kelinci kelabu Cc dengan Ccch akan menghasilkan keturunan …
A. kelabu : chincila : albino = 1 : 2 : 1
B. kelabu : chincila : albino = 1 : 1 : 2
C. kelabu : chincila : albino = 2 : 1 : 1
D. kelabu: albino = 3 : 1
E. kelabu : chincila = 3 : 1
     23.    Pada tikus, warna bulu hitam dikendalikan oleh gen R dan C bersama-sama, sedangkan rr dan C menyebabkan warna kream Bila ada gen cc, tikus itu menjadi albino. Perkawinan antara tikus hitam homozigot dengan tikus albino menghasilkan F1 semua hitam. Bila F1 disilangkan sesamanya, maka pada F2 didapatkan keturunan hitam : krem : albino dengan perbandingan … (2000)
A. 1 : 2 : 1
                     D. 12 : 3 : 1
B. 3 : 1 : 12
                  E. 13 : 2 : 1
C. 9 : 3 : 4
24.    Seekor keledai jantan mempunyai 62 kromosom di dalam setiap sel somatisnya. Artinya pada setiap sperma terkandung kromosom … (2000)
A. 30 autosom + 1 gonosom (X atau Y)
B. 31 autosom + 1 gonosom X
C. 31 pasang autosom + 1 gonosom X
D. 60 autosom + 1 gonosom X + gonosom Y
E. 60 autosom + 2 gonosom X
25.    Mangga besar-masam galur murni disilangkan dengan mangga kecil manis. Diketahui besar dominan terhadap kecil dan masam dominan terhadap manis.F1 disilangkan sesamanya menghasilkan buah sebanyak 320 biji. Buah yang memiliki sifat besar-manis galur murni sebanyak …
A. 20 biji                               D. 90 biji
B. 60 biji                               E. 180 biji
C. 80 biji
26.     Perhatikan skema Oogenesis berikut ini.

             
    Yang merupakan Oosit primer, Badan kutub I dan ootid adalah…
            A.      .1 ,  2 , 3.                D.3,  5,   6.
            B.      .2,  4,  5`                 E. 2,  3,   5            
            C.      2,  3,  6.
27.       .Berdasarkan tahapan fase pada meiosis,  metafase I ditunjukkan oleh gambar …
                                     
                                 
             A.1             D. 4
     .B. 2           E. 5
     .C. 3


     28.    Pembelahan sel secara meiosis dengan ciri-  sciri sbb.
1.          Kromosom homolog yang berada pada 
      bidang equator bergerak dan memisahkan dari satu dengan yang lainnya
2.      Masing-masing kromosom menuju kutub     yang berlawanan
3.        Spindel dan seluruh isi sel agak
                    memanjang
     Pembelahan sel di atas terjadi pada fase …
       A. Profase I                   D. Telofase I
       B. Anafase I                  E. Interfase I
C. Metafase I

                29.    Perhatikan gambar berikut!
                                            
            Dari gambar tersebut ,terjadi pada…
                            A.      Leptoten               D.diploten
                            B.      zigoten                  E. diakinesis
                            C.      Pakiten
                         30.    Pertanyaan berikut berdasarkan peta kromosom pada Xylocopa berikut in!.
                                          
           Pindah silang paling mungkin terjadi antara gen …
            A. tubuh dan kepala           D. mata dan kaki
            B. tubuh dan kaki               E. mata dan tubuh
            C. mata dan kepala


           Bila ada yang tidak mengerti  dapat ditulis di komentaratau melalui bbm

Tidak ada komentar